Technická dokumentace

Parametry a vlastnosti produktů COMCON

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Vyhláška včetně příloh 398/2009

KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF

Tvarové řešení slepeckých prvků COMCON splňuje požadavky technických návodů TN TZÚS 12.03.04., 12.03.05., 12.03.06.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
 

VÍCE INFORMACÍ

Ke stažení

12.03.04             12.03.05             12.03.06

Poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

 

ČKAIT - ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Zajišťuje poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

Technické listy

COMCON Vision

Ucelený bezpečnostní systém pro nevidomé, slabozraké i ostatní veřejnost

Signální a varovné pásy

Umělé vodící linie

Lemování

CD
COMCON CD
60 x 60 / tl. 30 mm

Dlaždice s reliéfním povrchem nebo s výstupky
pro vyznačení signálních, varovných a hmatných pásů
v exteriéru.

Tloušťka 30 mm je určena na pochozí plochy.

Tvarové řešení splňuje požadavky technického
návodu TN TZÚS 12.03.04
CD
COMCON CD
200 x 200 / tl. 30 mm

Dlaždice s reliéfním povrchem nebo s výstupky
pro vyznačení signálních, varovných a hmatných pásů
v exteriéru.

Tloušťka 30 mm je určena na pochozí plochy.

Tvarové řešení splňuje požadavky technického
návodu TN TZÚS 12.03.04
CD
COMCON CD
255 x 255 / tl. 30 mm

Dlaždice s reliéfním povrchem nebo s výstupky
pro vyznačení signálních, varovných a hmatných pásů
v exteriéru.

Tloušťka 30 mm je určena na pochozí plochy.

Tvarové řešení splňuje požadavky technického
návodu TN TZÚS 12.03.04
CD
COMCON CD
200 x 200 / tl. 60 mm

Dlaždice s reliéfním povrchem nebo s výstupky
pro vyznačení signálních, varovných a hmatných pásů
v exteriéru.

Tloušťka 60 mm je určena na plochy pojížděné vozidly.

Tvarové řešení splňuje požadavky technického
návodu TN TZÚS 12.03.04
DV
COMCON DV
100 x 200 / tl. 30, 60 mm

Dlaždice s reliéfním povrchem nebo s výstupky
pro vyznačení signálních, varovných a hmatných pásů
v exteriéru.

Tloušťka 30 mm je určena na pochozí plochy.

Tvarové řešení splňuje požadavky technického
návodu TN TZÚS 12.03.04
VL
COMCON VL
200 x 200 / tl. 30 mm

Dlaždice s drážkami ve tvaru sinusovky pro umělé vodící linie v exteriéru.

Tloušťka 26 – 30 mm je určena na pochozí plochy.

Tvarové řešení splňuje požadavky technického
návodu TN TZÚS 12.03.06
VL
COMCON VL
400 x 400 / tl. 26 mm

Dlaždice s drážkami ve tvaru sinusovky pro umělé vodící linie v exteriéru.

Tloušťka 26 – 30 mm je určena na pochozí plochy.

Tvarové řešení splňuje požadavky technického
návodu TN TZÚS 12.03.06
VL
COMCON VL
95 x 200 / tl. 70 mm

Dlaždice s drážkami ve tvaru sinusovky pro umělé vodící linie v exteriéru.

Tloušťka 70 mm je určena na plochy pojížděné vozidly.

Tvarové řešení splňuje požadavky technického
návodu TN TZÚS 12.03.06
CDR
COMCON CDR
255 x 255 / tl. 35, 60 mm

Hladké dlaždice bez sražené hrany určené
k lemování hmatných prvků pro dosažení
funkčního hmatového kontrastu vyžadovaného
vyhláškou č. 398/2009 Sb.
Show More

Metro

Varovné pásy

Železnice

COMCON Cube

Chodníková mozaika

COMCON Street

Silniční a stavební prvky

MBV,MCV
COMCON MBV (bílá)
COMCON MCV (černá)
145 x 295 / tl. 20 mm

Dlaždice s výstupky pro varovné pásy na nástupiště v metru.

Tvarové řešení splňuje požadavky technického návodu TN TZÚS 12.03.05
Show More
VL
COMCON VL 250 x 400 / tl. 50 mm
COMCON VL 150 x 400 / tl. 50 mm

Dlaždice s drážkami ve tvaru sinusovky pro
vodící linie sloučené s funkcí varovného pásu
na železničním nástupišti.

Tvarové řešení splňuje požadavky technického
návodu TN TZÚS 12.03.06
Show More
CM
COMCON CD
60 x 60/ tl. 40, 35, 30 mm

Mozaikové kostky půdorysných rozměrů 60 x 60 mm,
volitelné tloušťky a barvy pro estetické a trvanlivé zadláždění chodníků.
Show More
SK
COMCON SK
100 x 100 /tl. 70, 80, 100 mm

Silniční kameny pro zádlažbu dopravních cest, parkovišť, odstavných
ploch, silničních přechodů pro chodce atd.
Show More
SK
COMCON SK
150 x 200 /tl. 80, 100 mm

Silniční kameny pro zádlažbu dopravních cest, parkovišť, odstavných
ploch, silničních přechodů pro chodce atd.
Show More
SO
COMCON SO
245/200 – 1000 mm

Přímý silniční obrubník z kompozitního kamene příčného tvaru
obráceného U k trvanlivému podélnému ohraničení zvýšené nebo okrajové
části vozovky.
Show More
MO
COMCON MO
120/200 – 1000 mm

Mostový obrubník z kompozitního kamene ve tvaru L k trvanlivému
podélnému ohraničení zvýšené nebo okrajové části mostu.
Show More
VPK
COMCON VPK

Vyrovnávací prstence jsou určené pro trvalé osazení a vyrovnání
silničních i chodníkových vpustí do nivelety. Mají tvar mezikruží, soustředných
čtverců, elips apod. dle typu a velikostí daného
uzávěru.
Show More

© 2019 Info Gate k.s.

Přihlášení k odběru newsletteru

0
VL

COMCON VL 200 x 200 / tl. 30 mm Dlaždice s drážkami ve tvaru sinusovky pro umělé vodící linie v exteriéru. Tloušťka 26 – 30 mm je určena na pochozí plochy. Tvarové řešení splňuje požadavky technického návodu TN TZÚS 12.03.06