Technická dokumentace

Parametry a vlastnosti produktů COMCON

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Vyhláška včetně příloh 398/2009

KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF

Tvarové řešení slepeckých prvků COMCON splňuje požadavky technických návodů TN TZÚS 12.03.04., 12.03.05., 12.03.06.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
 

VÍCE INFORMACÍ

Ke stažení

12.03.04             12.03.05             12.03.06

Poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

 

ČKAIT - ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Zajišťuje poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

Technické listy

COMCON Vision

Ucelený bezpečnostní systém pro nevidomé, slabozraké i ostatní veřejnost

Signální a varovné pásy

Umělé vodící linie

Lemování

CD
CD

COMCON CD 60 x 60 / tl. 30 mm Dlaždice s reliéfním povrchem nebo s výstupky pro vyznačení signálních, varovných a hmatných pásů v exteriéru. Tloušťka 30 mm je určena na pochozí plochy. Tvarové řešení splňuje požadavky technického návodu TN TZÚS 12.03.04

press to zoom
CD
CD

COMCON CD 200 x 200 / tl. 30 mm Dlaždice s reliéfním povrchem nebo s výstupky pro vyznačení signálních, varovných a hmatných pásů v exteriéru. Tloušťka 30 mm je určena na pochozí plochy. Tvarové řešení splňuje požadavky technického návodu TN TZÚS 12.03.04

press to zoom
CD
CD

COMCON CD 255 x 255 / tl. 30 mm Dlaždice s reliéfním povrchem nebo s výstupky pro vyznačení signálních, varovných a hmatných pásů v exteriéru. Tloušťka 30 mm je určena na pochozí plochy. Tvarové řešení splňuje požadavky technického návodu TN TZÚS 12.03.04

press to zoom
CD
CD

COMCON CD 200 x 200 / tl. 60 mm Dlaždice s reliéfním povrchem nebo s výstupky pro vyznačení signálních, varovných a hmatných pásů v exteriéru. Tloušťka 60 mm je určena na plochy pojížděné vozidly. Tvarové řešení splňuje požadavky technického návodu TN TZÚS 12.03.04

press to zoom
DV
DV

COMCON DV 100 x 200 / tl. 30, 60 mm Dlaždice s reliéfním povrchem nebo s výstupky pro vyznačení signálních, varovných a hmatných pásů v exteriéru. Tloušťka 30 mm je určena na pochozí plochy. Tvarové řešení splňuje požadavky technického návodu TN TZÚS 12.03.04

press to zoom
VL
VL

COMCON VL 200 x 200 / tl. 30 mm Dlaždice s drážkami ve tvaru sinusovky pro umělé vodící linie v exteriéru. Tloušťka 26 – 30 mm je určena na pochozí plochy. Tvarové řešení splňuje požadavky technického návodu TN TZÚS 12.03.06

press to zoom
VL
VL

COMCON VL 400 x 400 / tl. 26 mm Dlaždice s drážkami ve tvaru sinusovky pro umělé vodící linie v exteriéru. Tloušťka 26 – 30 mm je určena na pochozí plochy. Tvarové řešení splňuje požadavky technického návodu TN TZÚS 12.03.06

press to zoom
VL
VL

COMCON VL 95 x 200 / tl. 70 mm Dlaždice s drážkami ve tvaru sinusovky pro umělé vodící linie v exteriéru. Tloušťka 70 mm je určena na plochy pojížděné vozidly. Tvarové řešení splňuje požadavky technického návodu TN TZÚS 12.03.06

press to zoom
CDR
CDR

COMCON CDR 255 x 255 / tl. 35, 60 mm Hladké dlaždice bez sražené hrany určené k lemování hmatných prvků pro dosažení funkčního hmatového kontrastu vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb.

press to zoom

Metro

Varovné pásy

Železnice

COMCON Cube

Chodníková mozaika

COMCON Street

Silniční a stavební prvky

MBV,MCV
MBV,MCV

COMCON MBV (bílá) COMCON MCV (černá) 145 x 295 / tl. 20 mm Dlaždice s výstupky pro varovné pásy na nástupiště v metru. Tvarové řešení splňuje požadavky technického návodu TN TZÚS 12.03.05

press to zoom
VL
VL

COMCON VL 250 x 400 / tl. 50 mm COMCON VL 150 x 400 / tl. 50 mm Dlaždice s drážkami ve tvaru sinusovky pro vodící linie sloučené s funkcí varovného pásu na železničním nástupišti. Tvarové řešení splňuje požadavky technického návodu TN TZÚS 12.03.06

press to zoom
CM
CM

COMCON CD 60 x 60/ tl. 40, 35, 30 mm Mozaikové kostky půdorysných rozměrů 60 x 60 mm, volitelné tloušťky a barvy pro estetické a trvanlivé zadláždění chodníků.

press to zoom
SK
SK

COMCON SK 100 x 100 /tl. 70, 80, 100 mm Silniční kameny pro zádlažbu dopravních cest, parkovišť, odstavných ploch, silničních přechodů pro chodce atd.

press to zoom
SK
SK

COMCON SK 150 x 200 /tl. 80, 100 mm Silniční kameny pro zádlažbu dopravních cest, parkovišť, odstavných ploch, silničních přechodů pro chodce atd.

press to zoom
SO
SO

COMCON SO 245/200 – 1000 mm Přímý silniční obrubník z kompozitního kamene příčného tvaru obráceného U k trvanlivému podélnému ohraničení zvýšené nebo okrajové části vozovky.

press to zoom
MO
MO

COMCON MO 120/200 – 1000 mm Mostový obrubník z kompozitního kamene ve tvaru L k trvanlivému podélnému ohraničení zvýšené nebo okrajové části mostu.

press to zoom
VPK
VPK

COMCON VPK Vyrovnávací prstence jsou určené pro trvalé osazení a vyrovnání silničních i chodníkových vpustí do nivelety. Mají tvar mezikruží, soustředných čtverců, elips apod. dle typu a velikostí daného uzávěru.

press to zoom