top of page

Jindřichův Hradec

Realizace: 2006, foto březen 2019

Použité prvky: Silniční kostky COMCON SK v barvách bílá a žlutá

Použití:

  • Přechody

  • Parkovací místa a zóny

  • Autobusové zastávky

  • Vodorovné dopravní značení

Technické vlastnosti:

  • Libovolná a stálá barevnost

  • Trvalá odolnost zmrazování a tání, posypovým solím, kyselým dešťům, ropným produktům a dalším médiím

  • Životnost 100 a více let 

  • Variabilita rozměrů a velikostí

Nově také v rozměru pro silniční značení 125  x 125 x 100 mm

V malebném městě Jindřichův Hradec byly k trvalému zadláždění přechodů, zastávek hromadné dopravy, parkovacích míst, vodorovných dopravních značek a zón použity silniční kostky COMCON SK ve vybraných barvách (bílá, žlutá). Výhodou použitých prvků je stálá a plná barevnost, odpadá proto nutnost pravidelného přetírání dopravního značení, a tím je získána i velká úspora. Životnost produktů COMCON je dle testů 100 a více let. 

Produkt COMCON mají také ekologickou hodnotu - neustále odbourávají oxidy dusíku z okolního ovzduší a přeměňují je na dusík a kyslík.

Prohlédnout technické listy

 

bottom of page